UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

ul. Jana Karola Chodkiewicza 30
tel. (+48) 52 341 91 00 (centrala)
e-mail: promocja@ukw.edu.pl
www.ukw.edu.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jest dynamicznie rozwijającą się uczelnią, największą w mieście i drugą w regionie kujawsko-pomorskim, zarówno pod względem liczby profesorów, liczby oferowanych kierunków studiów i form kształcenia, jak również pod względem liczby studentów i absolwentów. Bogatą ofertę edukacyjną tworzy niemal 60 kierunków studiów, realizowanych na trzech poziomach kształcenia: studiów licencjackich i inżynierskich (I stopnia), studiów magisterskich uzupełniających (II stopnia) oraz studiów doktoranckich (III stopnia). Uniwersytet prowadzi również prawie 40 kierunków studiów podyplomowych, poszerzających kwalifikacje i nadających nowe uprawnienia.

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO - PRZYRODNICZY

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Al. prof. S. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz
tel. (+48) 52 374 92 69
e-mail: promocja@utp.edu.pl
www.utp.edu.pl

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy jest uczelnią o 66-letniej tradycji. Jego początki związane są z powstaniem w 1951 roku, pierwszej w Bydgoszczy wyższej uczelni akademickiej – Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej. W początkowym okresie funkcjonowania uczelnia kształciła w systemie wieczorowym inżynierów chemików i mechaników. Po przekształceniu w Wyższą Szkołę Inżynierską, od 1964 roku, na 4 wydziałach technicznych nauka odbywała się w systemie stacjonarnym, wieczorowym i zaocznym.

AKADEMIA MUZYCZNA

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

ul. Słowackiego 7,
85-008 Bydgoszcz
tel.(+48) 52 321 05 82
e-mail: sekr@amuz.bydgoszcz.pl
www.amuz.bydgoszcz.pl

Wyrazem systematycznego rozwoju i rosnącego prestiżu Uczelni staje się coraz większa liczba studentów i absolwentów oraz uzyskiwane przez nich nagrody na krajowych i międzynarodowych konkursach muzycznych. Obecnie w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy kształci się około 600 studentów i słuchaczy (w tym cudzoziemcy) pod kierunkiem 150 pedagogów, którzy pracę dydaktyczną łączą z ożywioną działalnością koncertową, twórczą i naukową.

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI

Wyższa Szkoła Gospodarki

ul. Garbary 2
85-229 Bydgoszcz
tel. (+48) 52 567 00
e-mail: rekrutacja@byd.pl
www.wsg.byd.pl

Od roku 1999 kampus Wyższej Szkoły Gospodarki jest  znakomitym przykładem rewitalizacji terenów pofabrycznych i prac konserwatorskich. Na łącznej powierzchni ok. 4 hektarów znajduje się kilkanaście obiektów: dydaktyczno-naukowych o wysokim standardzie (w tym Centrum Europejskie), Akademickie Centrum Rekreacyjno-Sportowe z halą sportowo-widowiskową oraz Akademicka Przestrzeń Kulturalna z Muzeum Fotografii i salą widowiskową). Na terenie uczelni działa Konsulat Honorowy Ukrainy w Bydgoszczy a także Konsulaty Honorowe Słowacji oraz Czarnogóry.

BYDGOSKA SZKOŁA WYŻSZA

Bydgoska Szkoła Wyższa

ul. Unii Lubelskiej 4C
85-059 Bydgoszcz
tel. (+48) 52 584-11-43
e-mail: uczelnia@​bsw.​edu.​pl
www.bsw.edu.pl

Bydgoska Szkoła Wyższa z siedzibą w Bydgoszczy jest uczelnią niepubliczną, istniejącą od 2004 roku. Misją Bydgoskiej Szkoły Wyższej jest profesjonalne kształcenie kadr zgodnie z rosnącymi potrzebami rozwijającej się gospodarki w kraju i Europie. Pragniemy stworzyć Uczelnię, która poprzez wysoką jakość działania w pełni satysfakcjonuje naszych studentów, słuchaczy i pracowników.

KUJAWSKO - POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA

Kujawsko - Pomorska Szkoła Wyższa

ul. Toruńska 55/57
85-023 Bydgoszcz
tel.(+48) 52 321 11 88
e-mail: rektorat@kpsw.edu.pl
http://kpsw.edu.pl/

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy jest uczelnią niepubliczną założoną w 2000 roku, w której obecnie studiuje około 6,500 studentów. Uczelnia dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną oraz doświadczoną kadrą naukową.

COLLEGIUM MEDICUM IM. L. RYDYGIERA

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu

ul. Jagiellońska 13-15,
85-067 Bydgoszcz
tel. (+48) 52 585-33-00
e-mail: sekretariat@cm.umk.pl
www.cm.umk.pl

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jest najmłodszą publiczną uczelnią medyczną w Polsce, której ofertę dydaktyczną stanowi piętnaście kierunków prowadzonych na trzech wydziałach: Lekarskim, Farmaceutycznym i Nauk o Zdrowiu. Proces dydaktyczny przebiega na poziomach: studia I stopnia, studia II stopnia lub studia jednolite magisterskie i studia III stopnia. Uczelnia realizuje również studia anglojęzyczne na kierunku lekarskim.

WYŻSZA SZKOŁA NAUK O ZDROWIU

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu

ul. Jagiellońska 4 (I piętro)
85-067 Bydgoszcz
tel.: (+48) 513 011 492
e-mail: sekretariat@wsnoz.pl
www.wsnoz.pl

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy powstała w 2005 r. jako pierwsza niepaństwowa uczelnia medyczna w regionie. Kształci wyłącznie na kierunkach związanych z naukami o zdrowiu takimi jak: analityka medyczna, fizjoterapia i kosmetologia nowoczesna w ramach studiów I i II stopnia. Poza tym, prowadzi studia podyplomowe związane merytorycznie z kierunkami w Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie, Poznaniu i Łodzi. Priorytetem Uczelni jest praca w małych zespołach, co pozwala osiągać studentom lepsze efekty, jak i tworzy rodzinną atmosferę Uczelni.