Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9,
85-094 Bydgoszcz
Całodobowa infolinia: tel. +48 (52) 585 40 00
www.jurasza.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela

Szpital Uniwersytecki nr 2 im dr. Jana Biziela

ul. Ujejskiego 75,
85-168 Bydgoszcz
Centrala:  tel. +48 (52) 3655 799
Izba Przyjęć: tel.  +48 (52) 3712 635
www.biziel.umk.pl

Wielospecialistyczny Szpital Miejski SPZOZ im. dr. E. Warmińskiego

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski SPZOZ
im. dr. E. Warmińskiego

ul. Szpitalna 19,
85-826 Bydgoszcz
Centrala: tel. +48 (52) 37 09 400
www.szpital.bydgoszcz.pl

Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka

Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka

ul. dr Izabeli Romanowskiej 2,
Bydgoszcz 85-796
Rejestracja: tel. +48 (52) 374 31 10
Centrala: +48 (52) 374 30 00
www.co.bydgoszcz.pl

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno - Zakaźny im. Tadeusza Browicza

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza

ul. św. Floriana 12,
85-030 Bydgoszcz
Centrala: tel. +48 (52) 325-56-00
Izba Przyjęć: tel. +48 (52) 325-56-07
www.wsoz.pl

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego

ul. Chodkiewicza 44,
85-667 Bydgoszcz
Centrala:  +48 (52) 32 62 100
Sekretariat Dyrekcji: +48 (52) 32 62 200
www.wsd.org.pl

Szpital MSWIA

Szpital MSWiA

ul. ks. Markwarta 4-6,
85-015 Bydgoszcz
Centrala: tel. +48 (52) 58 26 200
www.szpital-msw.bydgoszcz.pl

Szpital Wojskowy

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Powstańców Warszawy 5,
85-681 Bydgoszcz
Infolinia: (+48) 261 417 220
www.10wsk.mil.pl

Centrum Pulmonologii

Kujawsko – Pomorskie Centrum Pulmonologii

ul. Seminaryjna 1,
85-326 Bydgoszcz
Centrala, portiernia, informacja: tel. +48 (52) 32 56 600
www.szpital-pluc.bydgoszcz.pl