UKRAIŃSKIE PLACÓWKI KONSULARNE

Konsulat Ukrainy w Gdańsku

Konsul – Kierownik Konsulatu Ukrainy w Gdańsku
Łew Zacharczyszyn
ul. Bernarda Chrzanowskiego 60-A,
80-278 Gdańsk
Telefon: +48583460690; +48607654333 (WYŁĄCZNIE w sytuacjach nagłych zagrożenia życia lub zdrowia obywateli ukraińskich); Fax: +48583460707

E-mail: gc_plg@mfa.gov.ua
www.gdansk.old.mfa.gov.ua

Przyjęcie interesantów: Poniedziałek –  Piątek 9:00 – 12:00

We środy tylko dla odrębnych grup interesantów  (osoby niepełnosprawne i chore, kobiety w ciąży, interesanci w sprawach małoletnich dzieci)

Wydawanie dokumentów paszportowych – codziennie od 15:00 do 16:00 

Konsulat Honorowy Ukrainy w Bydgoszczy

Funkcjonuje od 15 marca 2016 roku.

Konsul Honorowy
Krzysztof Sikora
Adres: ul. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz
Telefon: +48 52 567 07 86 (j. ukraiński, j. polski),
+48 52 567 00 47/48 (j. polski)

E-mail: konsulathonorowy.ukrainy@byd.pl
www.konsulathonorowyukrainy.wsg.byd.pl

Czas otwarcia Konsulatu: wtorek od 10:00 do 14:00

KONSULATY HONOROWE W BYDGOSZCZY

Konsulat Honorowy Republiki Federalnej Niemiec w Bydgoszczy

Funkcjonuje od 24 lutego 2005 roku.

Konsul Honorowy
dr Jarosław Włodzimierz Kuropatwiński
Adres: ul. Dworcowa 19, Bydgoszcz
Telefon:  +48 (0) 52 349 30 59
Fax: 52 321 2079
E-mail: bydgoszcz@hk-diplo.de

Konsulat Honorowy Królestwa Belgii w Bydgoszczy

Funkcjonuje od 30 czerwca 2008 roku.

Konsul Honorowy
Stanisław Wroński, doktor nauk medycznych
Adres: ul. Kurpińskiego 12/6a,
85-096 Bydgoszcz
Telefon: 52 51 53 063/ 52 37 95 772
Fax: 52 3796 273
E-mail: konsulbelg@ginteria.eu

Konsulat Honorowy Republiki Czeskiej w Bydgoszczy

Funkcjonuje od 21 maja 2010 roku.

Konsul Honorowy
Dariusz Zimny
Adres: ul. A. Mickiewicza 3/2,
85-071 Bydgoszcz
Telefon:  52 33 17 425
Fax: 52 33 17 425
E-mail: bydgoszcz@honorary.mzv.cz

Konsulat Honorowy Republiki Słowackiej w Bydgoszczy

Funkcjonuje od 1 marca 2016 roku.

Konsul Honorowy
Wiesław Cezary Olszewski
Adres: ul. Garbary 3, budynek J,
85-229 Bydgoszcz
Telefon: +48 52 567 00 42 (w godzinach pracy),
+48 602 403 499 (po godzinach pracy)
E-mail: konsul@byd.pl
www.konsulatslowacji.byd.pl

Konsulat Honorowy Węgier w Bydgoszczy

Funkcjonuje od 16 maja 2013 roku.

Konsul Honorowy
Marek Andrzej Pietrzak
Adres: Hotel Park, ul. Wrocławska 3,
85-211 Bydgoszcz
E-mail: konsul@marek-pietrzak.pl
Asystent: Adam Sokołowski
kom. +48 504 01 26 88

Konsulat Honorowy Austrii w Bydgoszczy

tymczasowy kierownik:
Konsul Martina Gareis
Ambasada Austrii,
ul. Gagarina 34,
00-748 Warszawa
Tel. 22 841 00 81
Fax 22 841 00 85
E-mail: warschau-ob@bmeia.gv.at

Konsulat Honorowy Republiki Chorwacji w Bydgoszczy

Funkcjonuje od 3 października 2011 roku.

Konsul Honorowy
Henryk Maciejewski
Adres: ul. Kościuszki 27,
85-079 Bydgoszcz
Telefon:  52 321 12 04
Fax: 52 321 12 04
E-mail: hm@konsulat.bydgoszcz.pl

Konsulat Honorowy Czarnogóry w Bydgoszczy

Funkcjonuje od 30 maja 2018 r.

Konsul Honorowy
Piotr Kitta
Telefon: +48 794 138 588
E-mail: piotr.kitta@montenegro.pl