You are currently viewing Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy od wielu lat organizuje międzynarodową wymianę młodzieży.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy od wielu lat organizuje międzynarodową wymianę młodzieży.

26 listopada odbyło się w ratuszu spotkanie wszystkich uczestników wymiany: uczniów, nauczycieli z Polski i Holandii oraz dyrektora ZSO nr 4 z Iwoną Waszkiewicz, zastępcą Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

 Jest to jedna z form edukacji, proponowana uczniom, która wspiera naukę i rozwój młodych ludzi. Międzynarodowa wymiana młodzieży jest bardzo popularnym sposobem na nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami w rożnych krajach. W takich akcjach ukryty jest ogromny potencjał. I choć głównym celem wymiany młodzieży jest poznawanie języków obcych oraz obyczajów innych państw, to jednak te korzyści są dużo większe. Wymiany młodzieżowe dają możliwość przełamania uprzedzeń,  a także nauki i nabywania umiejętności w grupie międzynarodowej, nawiązania nowych znajomości i przyjaźni. Spotkania takie dają możliwość poznania rówieśników, ich codziennego życia w czasie wolnym i w szkole. Na początku współpracy zdecydowano się na przyjęcie modelu zakwaterowania w rodzinach, i zasada ta obowiązuje do dnia dzisiejszego. Organizowanie wymiany w szkole nie jest wyłącznie zadaniem nauczycieli – organizatorów, w przygotowaniach uczestniczą zawsze uczniowie i ich rodzice. W dniach 24 – 30 listopada 2019 r. szkoła gości 22 uczniów i nauczycieli z Nijmegen. Uczniowie i nauczyciele z Holandii poznają szkołę, zwiedzą ciekawe miejsca naszego miasta i regionu.  26 listopada odbyło się  w ratuszu spotkanie wszystkich uczestników wymiany: uczniów, nauczycieli z Polski i Holandii oraz dyrektora ZSO nr 4 z Iwoną Waszkiewicz, zastępcą Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Rewizyta odbędzie się w marcu 2020 roku.