You are currently viewing Miasto Równych Szans – nowi pełnomocnicy Prezydenta

Miasto Równych Szans – nowi pełnomocnicy Prezydenta

Podczas dzisiejszej konferencji (13.03) Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski wręczył akty mianowania swoim nowym pełnomocnikom

– ds. równego traktowania Aleksandrze Rommel i ds. osób niepełnosprawnościami Radosławowi Cichańskiemu. To kolejny krok dla Miasta Równych Szans.

W ramach aktywnego wdrażania Programu działań na rzecz równego traktowania dla Miasta Bydgoszczy na lata 2023 – 2028 Prezydent Rafał Bruski powołał dwóch swoich pełnomocników. – Bydgoszcz od kilku lat angażuje się w działania na rzecz równego traktowania – mówi Prezydent Rafał Bruski. Tworzenie otwartego i przyjaznego miasta wymaga stałego zaangażowania i współpracy z innymi podmiotami. W 2019 roku powołaliśmy społeczną Bydgoską Radę ds. Równego Traktowania i konsekwentnie, co roku, plany, które wówczas nakreśliliśmy, wdrażamy. Symbolicznym działaniem było także przyjęcie programu na rzecz równego traktowania przez radnych miasta Bydgoszczy. W  ramach jego realizacji, zaplanowaliśmy wiele zadań. Jednym z nich było powołacie pełnomocników ds. równego traktowania i do spraw osób z niepełnosprawnościami.


–  Bydgoszcz od kilku lat angażuje się w działania na rzecz równego traktowania. Od 2017 roku w mieście działa projekt Szkoła Otwarta i Tolerancyjna. Dwa lata później powołano działającą społecznie Bydgoską Radę ds. Równego Traktowania. Od 2020 roku Bydgoszcz włącza się w obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji a w styczniu 2021 roku władze miasta podpisały Kartę Różnorodności. W październiku 2023 roku radni przyjęli Program działań na rzecz równego traktowania dla miasta Bydgoszczy na lata 2023-2028. Główny program działań na rzecz równego traktowania dla miasta Bydgoszczy brzmi: Bydgoszcz jako miasto, w którym prawa człowieka i zasady równego traktowania są realizowane wobec wszystkich osób mieszkających na jego terenie. Bydgoski program na rzecz równego traktowania wpisuje się w międzynarodowe dokumenty i strategie skupione wokół praw człowieka – mówiła podczas konferencji prasowej zastępczyni prezydenta Iwona Waszkiewicz.

Aleksandra Rommel – pełnomocniczka Prezydenta Bydgoszczy ds. równego traktowania z wykształcenia jest prawnikiem, od blisko 15 lat prowadzi mediacje, wspiera polubowne metody rozwiązywania sporów. W powołanej w 2019 roku Bydgoskiej Radzie ds. Równego Traktowania reprezentowała Okręgową Izbę Radców Prawnych w Bydgoszczy. Z biegiem czasu w swojej pracy coraz bardziej interesowała się kwestią pomocy psychologicznej, uczestniczyła w licznych szkoleniach, ukończyła studia podyplomowe z zakresu Interwencji Kryzysowej oraz podstawowy kurs podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach. W imieniu Prezydenta Miasta oraz Biura Aktywności Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy, będzie zapraszała do dialogu, aby wszystkie mieszkanki oraz mieszkańcy naszego miasta czuli, że ich potrzeby są zauważane.


Radosław Cichański – jest absolwentem studiów magisterskich z politologii oraz licencjatu z administracji, ukończył również studia podyplomowe z tyflopedagogiki. W latach 2010 – 2013 był  pełnomocnikiem Kanclerza i Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, od 2013 roku pełnomocnikiem Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych i kierownikiem działu ds. osób z niepełnosprawnościami na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, opiekun Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych UKW,  prezes i inicjator Bydgoskiego Klubu Goalball, członek Rady ds. Równego Traktowania przy Prezydencie Miasta Bydgoszczy, członek komisji Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W  latach 2020 – 2023 kierownik projektu Uniwersytet Równych Szans współfinansowanego ze środków unijnych.