You are currently viewing Michał Sztybel nowym wojewodą kujawsko-pomorskim.

Michał Sztybel nowym wojewodą kujawsko-pomorskim.

    – Chyba nie da się już tego dłużej ukryć. Od dzisiaj zostałem wojewodą kujawsko-pomorskim. – Ogromne wyzwanie i odpowiedzialność – ogłosił w środowe przedpołudnie (20 grudnia) w mediach społecznościowych nowy wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel.

    20 grudnia 2023 roku Michał Sztybel odebrał akt powołania z rąk  wiceministra spraw wewnętrznych Tomasz Szymańskiego..

    Nowo mianowany wojewoda jest absolwentem politologii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Ukończył również studia podyplomowe z rachunkowości na wrocławskim Uniwersytecie Ekonomicznym. Ma 38 lat.

    Michał Sztybel przewodzi  bydgoskim strukturom Platformy Obywatelskiej. Od 2018 roku sprawował funkcję wiceprezydenta Bydgoszczy. Przez kilka lat był również członkiem Rady Miasta Bydgoszczy. Wcześniej, od 2016 r. pełnił funkcję dyrektora Biura Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miasta Bydgoszczy. Był również doradcą prezydenta miasta Rafała Bruskiego.

    Ze stanowiskiem wojewody kujawsko-pomorskiego pożegnał się Mikołaj Bogdanowicz z Prawa i Sprawiedliwości, który sprawował tę funkcję przez 8 lat. Na swoim profilu społecznościowym Facebooku ustępujący wojewoda napisał:  – 19 grudnia 2023 r. był ostatnim dniem, w którym pełniłem zaszczytną służbę dla Ojczyzny i naszego regionu jako wojewoda kujawsko-pomorski. To był trudny, ale jednocześnie piękny i pasjonujący czas! Dziękuję wszystkim, których spotkałem na tej ośmioletniej drodze – współpracownikom, samorządowcom, przedstawicielom służb mundurowych, administracji zespolonej i niezespolonej, duchowieństwu oraz osobom ze wszystkich sfer życia społecznego, politycznego, gospodarczego, kulturalnego. Przede wszystkim dziękuję Państwu – mieszkańcom województwa kujawsko-pomorskiego za każdy przejaw życzliwości, wszystkie spotkania i rozmowy w różnych zakątkach naszego województwa. Deklaruję moją gotowość do dalszego działania na rzecz mieszkańców Kujaw i Pomorza.