You are currently viewing Współpraca międzynarodowa. Trwa nabór wniosków

Współpraca międzynarodowa. Trwa nabór wniosków

Po raz jedenasty ogłaszamy nabór wniosków o współfinansowanie projektów o szczególnym znaczeniu dla promocji i rozwoju współpracy międzynarodowej miasta Bydgoszczy. Oferty można składać do 29 lutego br. wyłącznie pocztą elektroniczną.

Miasto będzie wspierać projekty o charakterze międzynarodowym, które koncentrują się przede wszystkim na współpracy ze społecznościami miast partnerskich oraz wnioski zakładające integrację cudzoziemców zamieszkujących Bydgoszcz. Zachęcamy do organizacji przedsięwzięć wzmacniających pozytywny wizerunek Miasta za granicą, we współpracy z organizacjami skupiającymi środowiska polonijne i krajami, których przedstawicielstwa dyplomatyczne mają siedzibę w Bydgoszczy.


Przedsięwzięcia, które uzyskają dofinansowanie, muszą zostać zrealizowane do 30 listopada 2024 roku. Maksymalny poziom środków promocyjnych miasta nie może być wyższy niż 80 proc. kosztów całego projektu, a kwota dofinansowania nie może przekroczyć 10.000 zł brutto na jeden współfinansowany projekt.


Termin składania wniosków upływa 29 lutego 2024 roku o godzinie 15:00.
Komplet dokumentów należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: wspolpraca.miedzynarodowa@um.bydgoszcz.pl z tematem wiadomości „WNIOSEK PROMOCYJNY – WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA”.