You are currently viewing Współpraca międzynarodowa Miasta Bydgoszczy – wyniki naboru wniosków

Współpraca międzynarodowa Miasta Bydgoszczy – wyniki naboru wniosków

Rozstrzygnięto konkurs wniosków w zakresie promocji i rozwoju współpracy międzynarodowej Miasta Bydgoszczy. Dofinansowanie otrzyma 13 projektów.

W tym roku na dofinansowanie projektów z zakresu promocji i rozwoju współpracy międzynarodowej przeznaczono 90 tys. złotych. Aby uzyskać dofinansowanie, aplikacja musiała zdobyć minimum 26 punktów. Wsparcie Miasta otrzyma 13 projektów. Są to przede wszystkim wydarzenia o charakterze kulturalnym i edukacyjnym.

Przedsięwzięcia muszą zostać zrealizowane i rozliczone do 30 listopada 2024 roku. Lista wszystkich zwycięskich projektów znajduje się TUTAJ.