You are currently viewing Festiwal Muzyki Ukraińskiej

Festiwal Muzyki Ukraińskiej

15 września w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy odbył się I Ukraiński Festiwal „Barwy Muzyki”. Ukraińcy z Bydgoszczy, przy wsparciu Miasta, po raz pierwszy zorganizowali Festiwal.

Festiwal zgromadził piosenkarzy i instrumentalistów z grona Ukraińców pracujących w Bydgoszczy. W Bydgoszczy pod przewodnictwem Lilii Zahnitko utworzyli oni zespół lokalny „Szmaragdy”, który występował już w klubach „Orion” i „Modraczek” oraz na „Podwórku z Kulturą”. Na Festiwal zaproszone zostały też grupy muzyczne z Ukrainy. Ideą festiwalu jest z jednej strony zmobilizowanie mieszkających w Bydgoszczy Ukraińców do rozwoju swoich talentów i twórczego spędzania wolnego czasu, z drugiej strony zaprezentowanie mieszkańcom Bydgoszczy bogactwa kultury ukraińskiej. Podczas festiwalu, oprócz utworów folklorystycznych, zaprezentowane zostały utwory współczesne. „Sporo osób przyjeżdża tutaj do Polski, które muzycznie są wykształcone i żeby oni przy pracy nie stracili swojego talentu i mogli dalej się rozwijać, chcemy dać im taką możliwość by pokazać swoje talenty i również pokazać swoją kulturę” – mówiła Lilija Zahnitko, organizator.