You are currently viewing Rewitalizacja Teatru Kameralnego – ostatnie prace przed dachem

Rewitalizacja Teatru Kameralnego – ostatnie prace przed dachem

W salonie Bydgoszczy widać już docelowy kształt bryły rewitalizowanego Teatru Kameralnego. Wkrótce wykonywane będą kolejne prace przy odbudowie ściany od strony ulicy Podwale, a następnie przy konstrukcji dachowej. Inwestycję realizujemy, między innymi w oparciu o środki unijne na Zintegrowanych Inwestycji Terytorialne (ZIT).

Rewitalizacja dawnego gmachu Teatru Kameralnego to jedna z największych bydgoskich inwestycji. Dzięki niej salon Bydgoszczy ma stać się jeszcze bardziej atrakcyjną przestrzenią.

Obecnie prowadzone są prace konstrukcyjne na ostatnich kondygnacjach budynku. Sukcesywnie wykonywane są też prace murarskie przy ścianach wewnętrznych na niższych kondygnacjach. Wykonawca przygotowuje się teraz do odbudowy ściany od strony ul. Podwale. W części parterowej zostanie przywrócona jej historyczna forma.
Budynek pomieści m.in. : salę teatralną ze sceną o powierzchni 226 metrów kwadratowych i widownią mieszczącą 234 osoby wraz z kuluarami, salę prób oraz salę wielofunkcyjną na 50 osób. Gmach wyposażymy również w podnośniki dla osób niepełnosprawnych i nowoczesne urządzenia oraz  systemy obsługujące scenę. Na końcowym etapie inwestycji zagospodarowany zostanie też dziedziniec i dobudowany zostanie dojazd od strony ul. Podwale.
W zrewitalizowanym obiekcie funkcjonować będzie nowa miejska instytucja  kulturalna, z dominującą funkcją sceny teatralnej przeznaczonej dla dzieci i młodzieży. Teatr Kameralny umożliwi też  prezentację form dramatycznych i muzycznych. Teatr realizować ma także wielowymiarowe funkcje z zakresu kreatywnej edukacji kulturowej adresowanej do wszystkich grup wiekowych odbiorców.
Sposób wykorzystania zrewitalizowanego gmachu został określony w m.in. w konsultacjach społecznych przeprowadzonych w 2016 roku. Na potrzebę utworzenia drugiej sceny zwracały też uwagę środowiska kulturalne. Inwestycja została poza tym wpisana do Strategii Rozwoju Kultury na lata 2017-2026.
Prace budowlane pochłoną około 26 mln złotych. Pomagają nam fundusze europejskie na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). Unijne wsparcie to 10 mln zł.